iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
iPhone 13系列 OKR绿光膜
  • 有效过滤90%蓝光,吸收有害光
  • 绿光温和护眼,阻隔蓝光不累眼
  • 超清无损画质,保持手机屏幕原色
  • 显示区域更大,不遮挡视窗
产品参数
  • 厚度:0.3mm
  • 适配型号:For New iphone 5.4/6.1/6.1P/6.7